จุดกำเนิด “พลังชีวิต”

การมีพลังชีวิตที่ดี สิวจะหายเร็วขึ้น และจะหายตลอดกาล สละเวลาเข้าใจเรื่องนี้สักหน่อยนะคะ แล้วคุณจะรักษาสิวแนวทางนี้ได้ผลลัพธ์จริง

คนที่มีชีวิต กับ คนที่ตายแล้ว
ต่างกันตรง การมี หรือ ไม่มี “พลังชีวิต”
พลังชีวิต เป็นพลังงานสากล ที่มีชื่อเรียกต่างกัน
จีนเรียก ชี่ (Qi) ฝรั่งเรียก Life Force เป็นต้น

ดังนั้น ปราชญ์ตะวันออกและตกเห็นตรงกัน
ว่าพลังชีวิตนี้ คือ พลังแห่งการมีชีวิตอยู่
ทำให้สิ่งมีชีวิต ดำรงอยู่ได้

พลังชีวิตของคนเรานั้น
ได้รับครั้งแรกสุด มาจาก
พลังสเปิร์มของพ่อ + ไข่ของแม่
เมื่อพลังมารวมกัน ก่อเกิดเป็นตัวอ่อน
ก็จะมีจิตมาอาศัยอยู่ในร่างนั้น

จิตทางพุทธมี 4 ส่วน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ส่วนสัญญา หรือจิตใต้สำนึก
ที่สะสมมาตลอดทุกภพชาติการเกิดดับ
จะส่งพลังกำหนดยีนส์และรูปลักษณ์ของคนนั้น
กลายร่างเป็นมนุษย์ต่อไป…

หลังจากนั้น ตัวอ่อน จะได้รับพลังชีวิต
จากแม่ผ่านสายรก
และพลังจิตจากจิตใต้สำนึกแม่โดยตรง

พลังชีวิตมีอยู่มากในผักผลไม้สด
ที่ได้สังเคราะห์เอาพลังงาน
จากแสงอาทิตย์มาเก็บไว้

พลังชีวิตมีอยู่ในอากาศที่หายใจ
พลังชีวิตมีอยู่ในน้ำดื่ม

ออกซิเจน คือ พลังชีวิตรูปแบบหนึ่งเช่นกัน

จะเห็นว่า…

เมื่อเริ่มชีวิต
สิ่งมีชีวิตนั้น
จะได้รับพลังจากสเปิร์มและไข่
ส่วนหลังจากนั้น
ก็จะต้องมีพลังชีวิตมาหล่อเลี้ยง
และยังได้รับพลังจิตของแม่อย่างแน่นแฟ้น

ถ้าแม่มีพลังบวก กินอาหารดี รับแต่สิ่งดี ๆ ปรุงแต่งแต่สิ่งดี ๆ ลูกจะแข็งแรง สงบ เลี้ยงง่าย

ตรงกันข้าม

ถ้าแม่มีพลังลบ กินอาหารแย่ รับแต่สิ่งแย่ ๆ ปรุงแต่งแตสิ่งแย่ๆ ลูกจะอ่อนแอ ไม่สงบ เลี้ยงยาก

เมื่อเราเกิดมา

ก็จะมีทั้งจิตเดิม + พลังจิตของแม่ + ร่างกายที่แม่ป้อนอะไรให้ตอนท้อง

พอออกมาสู่โลกภายนอก ก็ได้รับพลังชีวิตจาก อากาศภายนอก นมแม่ ซึ่งนมแม่มีพลังชีวิตสูงสุด มากกว่านมผงแน่นอน ถ้าแม่มีพลังบวก นมนั้นยิงทำให้ลูกแข็งแรง

พออายุ 6 เดือน ก็เริ่มได้พลังชีวิตจากอาหารเพิ่มเติม และจำลองการใช้ชีวิตแบบโตเต็มวัยแล้ว

คือ รับพลังชีวิตจาก อากาศ อาหาร น้ำ เป็นหลัก เพื่อบำรุงดูแลสังขารให้ดีตลอดไป

ดังนั้น พ่อแม่ที่แม้จริงลำดับถัดมา คือ ผู้ให้พลังชีวิต ธรรมชาติบำบัด จึงนับ พระอาทิตย์ และ แผ่นดิน เป็นพ่อแม่ของมนุษย์ทุกคน ที่มีพลังเยียวยามนุษย์ทุกคนได้จริง ซึ่งเราสามารถรับพลังงานจากพ่อแม่คู่นี้ ผ่านพืชผักผลไม้ ที่มีรากเหง้าจากดิน มีใบบนอากาศ รับแสงมาสังเคราะห์ ส่งพลังชีวิตให้กับเซลล์ร่างกาย

และเมื่อเรายืนและเดินเท้าเปล่าบนดิน หญ้า เราก็จะได้พลังชีวิต

และเมื่อเรา ได้รับแสงแดดอบอุ่นยามเช้า ก่อนรังสีร้อนแรงจะตามมายามสาย เราก็จะได้พลังชีวิต

และเมื่อเรา ได้อยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตร เราก็จะได้พลังชีวิต

พลังชีวิตพร่องได้ และ เติมได้เสมอ…
พลังงานไม่สูญหาย
และ หมุนเวียนตลอดเวลา
อยู่ที่ว่า เราเข้าใจหลักการ
และนำมาใช้ในการดำรงชีวิต มากน้อยเพียงใด

หากอ่านจบ แล้วคุณเข้าใจ แสดงความยินดีด้วยค่ะ คุณจะรักษาสิวหายขาดแน่นอน

หากอ่านจบ แล้วคุณยังไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรเลยค่ะ คุณเพียงแค่ห่างจากธรรมชาติมานานเกินไป จริงๆ แล้ว คุณรู้ แต่มันอยู่ภายในที่คุณละเลยมานานเกินไป จนทำให้หลงลืมธรรมชาติแท้จริงของตัวเอง แนะนำให้อ่านซ้ำทุกวัน และอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นแบบวางเรื่องที่ต้องคิดออกหมด

เดี๋ยวจะเข้าใจเอง … คุณก็จะมีโอกาสสิวหายตลอดชีวิตเช่นกัน…

ด้วยรัก
#บีมซีเคร็ต
http://acnefree101.blog/about